54ReAttach bij volwassenen.

In de huidige maatschappij zijn we gewend om óf vooral niét over onze problemen te praten, óf er juist wél over te praten. Door er niét over te praten veroorzaak je een bulk aan onverwerkte informatie in de hersenen. Je hoofd kan dan letterlijk vól zitten. Dit kan uiteindelijk tot diverse fysieke en/of mentale klachten leiden. Sommige mensen weten juist wel heel goed waar de schoen wringt maar uit angst, schuld, schaamte of onzekerheid zijn ze bang om erover te praten en dan het daadwerkelijke probleem aan te moeten pakken.  Hierdoor blijft het probleem vaak bestaan. En soms is het gewoon veel te moeilijk om ergens over te praten.

Daarnaast kan het ook zijn dat er bepaalde patronen in je leven zijn ontstaan die een belemmering kunnen zijn voor je dagelijks functioneren. Dit kan voortkomen uit onverwerkte (negatieve) ervaringen, en dan merken we dat deze gebeurtenissen uit het verleden ons functioneren in het heden blijven beïnvloeden. Het lukt dan bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk “vol” blijven zitten met onverwerkte informatie.

Bij ReAttach hoef je niet te praten over datgene waar je last van hebt, over datgene wat je niet verwerkt hebt.

De ReAttach interventie is gericht op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het is een multimodale benadering waarbij belangrijke knelpunten in het neuropsychologisch functioneren worden aangepakt. ReAttach kan een duwtje in de rug zijn voor mensen die willen werken aan relationele problemen of  persoonlijke groei. Voor mensen met psychische klachten kan ReAttach een belangrijke  bijdrage leveren aan herstel of groei.

ReAttach is breed toepasbaar in te zetten. Er zijn gemiddeld 5 interventies nodig, verspreid over 3 maanden.