In sommige situaties zal ReAttach vanuit Praktijk LOS níet ingezet kunnen worden:

  • Indien er sprake is van een gediagnosticeerde (klinische) depressie (en als daarbij tevens sprake is van suïcidale gedachten of pogingen daartoe). Indien hier sprake van is adviseer ik om bij een psychiater en/of GZ-psycholoog onder behandeling te gaan/blijven.
  • Bij drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik. Onder invloed van drugs en/of drank zal ReAttach niet de uitwerking kunnen hebben die nodig is om aan de gewenste doelen te kunnen werken.
  • Bij sommige vormen van medicatie (denk hierbij aan anti-psychotica)omdat niet helder is wat dan de effecten van ReAttach zijn. Graag hier voorafgaand contact over te hebben.
  • Indien er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor ReAttach therapeuten met specialisatie NAH verwijs ik naar deze website.
  • Indien er een autisme diagnose ligt. Hiervoor verwijs ik naar ReAttach therapeuten met specialisatie autisme. Bekijk deze website.