79ReAttach bij kinderen en jongeren.

ReAttach is een multimodale orthopedagogische interventie met als doelstelling de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsvragen te optimaliseren. Er wordt zowel individueel (spel)therapeutisch als systemisch gewerkt aan het reduceren van risicofactoren bij het kind en in de omgeving.

Middels een cognitieve training worden extra ontwikkelingskansen geboden : het vergroten van sociaal, cognitieve en emotie-regulerende vaardigheden bij zowel ouders als kinderen.

Bij kinderen worden spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd door middel van lichte ritmische aanrakingen op de handen. Daarbij denkopdrachten te geven en te werken met volume en intonatie van stemgebruik.

Het zorgt ervoor dat het kind of de jeugdige zelf in staat komt om de juiste informatie(ook uit het lange termijn geheugen) op te halen, te registreren en te plaatsen. Het is voor kinderen vaak erg ontspannen, er ontstaat rust, inzicht en overzicht. Het prettige van ReAttach bij Kind & Jeugd is dat een kind niet hoeft te práten over waar hij/zij last van heeft. De interventie is daardoor laagdrempelig en ontstaat vanuit spel.

Bij kinderen en jongeren wordt gewerkt vanuit gezinsinterventie.