99Hoe verloopt een ReAttach traject bij kinderen en jeugdigen?

ReAttach is uitermate geschikt voor kinderen. Vanaf 3-4 jaar is ReAttach al goed in te zetten. Er wordt immers niet gevraagd van kinderen om te praten over waar zij last van hebben of wat zij hebben meegemaakt. Kinderen ervaren ReAttach vaak als heel prettig en rustgevend.

Na aanmelding vindt er voorafgaand aan een traject een gesprek plaats tussen therapeut en ouders/verzorgers. Afhankelijk van de leeftijd en problematiek sluit het kind hier bij aan (dit gaat in gezamenlijk overleg). Er zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. Afhankelijk van de leeftijd kunnen kinderen deze lijsten ook zelf in vullen, indien noodzakelijk zal ook gevraagd worden of de leerkracht van uw kind een vragenlijst in wil vullen. Deze vragenlijsten maken inzichtelijk wat er speelt op het gebied van gedrag, gevoel en gedachten.

Om een zo groot mogelijk effect van ReAttach bij kinderen te bereiken is gebleken dat het van belang is ook ouders/verzorgers in behandeling te nemen. Eventueel ook andere gezinsleden zoals broers-zussen. Dit is afhankelijk van de reden van aanmelding en dit gaat altijd in overleg.

Indien ouders/verzorgers zelf ook ReAttach behandelingen zullen krijgen geldt voor hen het traject ReAttach bij volwassenen.

Een ReAttach traject bij kinderen hoeft niet altijd uit 5 interventies te bestaan. Het is afhankelijk van de hulpvraag en zal tussentijds met ouders worden afgestemd.

Belangrijk om te weten:

  • In het geval van ReAttach bij een kind waarvan beide ouders gezag en voogdij hebben dienen beide ouders toestemming dienen te geven.
  • Wanneer een gezaghebbende ouder niet meer in beeld is kan hiervan worden afgezien als bijv. een huisarts of andere behandelaar dit kan onderschrijven.
  • Therapeut mag de niet-gezaghebbende ouder informeren over deelname van het kind aan ReAttach.
  • Indien hier noodzaak toe is kan hiervan worden afgeweken.