38Hoe verloopt een ReAttach traject bij volwassenen?

Zodra je jezelf hebt aangemeld voor ReAttach bij LOS worden er afspraken gemaakt. Voorafgaand aan een traject wordt je gevraagd via internet een vragenlijst in te vullen als voormeting. Het betreft de schemavragenlijst van Young met 232 vragen. Deze vragen geven inzicht in jouw gedragspatronen.

Deze gedragspatronen geven de ReAttach therapeut een helder beeld van waar je in je leven tegenaan bent gelopen en hoe je overlevingsmechanisme werken.

Hier vandaan kan gewerkt worden aan het doorgronden en veranderen van deze gedragspatronen. Zonder dat je hoeft te praten over wat je hebt meegemaakt ontstaat er zo toch een helder beeld. Indien het niet mogelijk is om deze vragenlijst in te vullen (bijvoorbeeld in geval van analfabetisme of een verstandelijke beperking) dan kan hier van afgeweken worden.

Bij de eerste afspraak zullen we ook een ‘Korte Klachten Lijst’ invullen om zo te kijken op welk gebied de klachten zich  manifesteren.

In sommige situaties kan het zinvol zijn om ook je partner 1 of meer interventies te laten aangaan zodat de beweging die er ontstaat ook in de relatie verder positief vervolg kan krijgen. Dit zal altijd vooraf met elkaar worden afgestemd.

Beweging kan het beste plaatsvinden en vervolg krijgen als ook de directe omgeving in beweging komt.

Een ReAttach traject beslaat gemiddeld 5 interventies verdeeld over 3 maanden waarbij de eerste drie interventies in de eerste 4 weken plaatsvinden. Een gemiddelde interventie duurt 60 minuten. De eerste interventie 60-90 minuten.