Wat is ReAttach?

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. In een individueel begeleidingscontact worden spanningsniveau, concentratie en emotie beleving gereguleerd.

Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en  lichte ritmische aanraking  op de handen.
Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen.

Je wordt ontspannen, dit komt o.a. omdat er door het ritmische trommelen op de handen oxytocine* wordt aangemaakt. In combinatie met de aanmaak van oxytocine en de juiste zoek-en denkopdrachten ontstaat rust, inzicht en overzicht.  ReAttach is breed in te zetten, zoals bijvoorbeeld bij een negatief zelfbeeld, rouw-verliesverwerking, traumaverwerking, acceptatieproblemen, burn-outklachten. Het voordeel van ReAttach bij rouw-verlies en traumaverwerking is dat er geen herbeleving van het trauma of verlies plaatsvindt.

Ik realiseer mij vanuit eigen persoonlijke ervaring dat er situaties kunnen zijn in iemands leven die de grond onder de voeten vandaan kunnen halen. Ik wil deze ervaringen nu inzetten als kracht om anderen te helpen weer grip op hun leven te krijgen. Omdat ik weet en ervaren heb dat het kan en dat ReAttach een groot verschil kan maken in de verwerking.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, wat je hebt te verwerken.

Bij de intake zal vanuit coaching en counseling voor mij een zo snel helder mogelijk beeld te gemaakt worden waar je mee geholpen wilt worden. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten.

* Oxytocine is een hormoon en een neurotransmitter. In de hersenen lijkt oxytocine een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Het speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij seksualiteit. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt.

Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine stress vermindert