Ik werk sinds 1997 binnen de gehandicaptenzorg.

Na een uitstap van drie jaar bij Sociale Zaken ben ik in 2005 als consulent bij MEE Brabant Noord gaan werken. MEE is een dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking. In de afgelopen jaren heb ik veel kennis, expertise en ervaring op kunnen doen met betrekking tot het ondersteunen van vragen van mensen met een beperking, levenslang en levensbreed. Ik ben ook zeer nauw betrokken bij hun netwerk. Bij MEE heb ik vele kansen gekregen t.a.v. scholing en deskundigheidsbevordering.

Ik heb veel te maken gekregen met acceptatieproblemen en de daarbij komende rouw bij ouders betreffende verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen van kinderen. Maar ook als er sprake was van verlies van vaardigheden en vermogens bijvoorbeeld bij Niet Aangeboren Hersenletsel (na een herseninfarct, TIA, ongeval) van partner of ouder. Of ik was betrokken bij een ondersteuningsvraag en acceptatieproces na de diagnose van een chronische ziekte en de consequenties hiervan op het gezinssysteem of familie.

Naast het consulentschap ben ik opgeleid in het geven van trainingen.

Trainingen voor (kinderen en) volwassenen:

  • Sociale Weerbaarheidstraining
  • Sociale Vaardigheidstrainingen

Trainingen voor kinderen:

  • TOM training  (Theory of Mind, voor kinderen met autisme)
  • Brusjescursus “speciaal voor mij.”  (voor broertjes en/of zusjes (brusjes) van kinderen met een beperking.)

Het is ook bij MEE dat ik in 2013 in company vanuit ReAttach Therapy Institute ben opgeleid tot ReAttach Therapeut. Doordat ik bij MEE veel te maken krijg met rouw- en verliesverwerking en acceptatieproblemen waarvoor ReAttach interventies ingezet werden heb ik in de afgelopen jaren veel ervaring met ReAttach opgedaan. Ik heb grote effecten en positieve ervaringen vanuit ReAttach interventies gezien. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik voor mezelf ben begonnen met LOS. Omdat ik ReAttach niet alleen aan wil kunnen bieden aan volwassenen, en ik een sterke affiniteit heb met kinderen ben ik mij breder gaan scholen.

In 2015 heb ik de specialisatie ReAttach Kind & Jeugd bij ReAttach Therapy Institute gevolgd.

Sinds 2015 ben ik als generalistisch hulpverlener vanuit MEE werkzaam binnen een sociaal wijkteam. Hierbij ondersteun ik mensen die problemen hebben op meerdere levensgebieden. En ook binnen dit sociaal wijkteam wordt ReAttach als interventie binnen een traject regelmatig  vanuit preventie en secundaire preventie ingezet.

Van oorsprong ben ik psychosociaal counselor (afgestudeerd in 2002) en in 2015 ben ik vanuit MEE tevens gecertificeerd Coach Sociale Netwerkversterking.  Ik wil ReAttach in combinatie met coaching bereikbaarder maken voor een grotere doelgroep, omdat ik zie hoe effectief ReAttach in een korte periode kan zijn. Vanuit dit enthousiasme ben ik dus voor mijzelf ben begonnen als “LOS Praktijk voor ReAttach & Coaching.”